بررسی جعبه ترنسفر T7

جعبه ترنسفر T7، مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی کارگاه ها خریداری شده است. ودر حالت های دور مشبک و کاملا بسته موجود میباشند.

ویژگی های محصول
نام :  سبد ترنسفر
کد : T7
ارتفاع : 50*30*24
 وزن: 650gr
 
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.